Big Bang Ve Bilimin Ötesi

Evrenin yapısı ilk çağlardan bu yana merak konusu olmuştur. Yıldızlar, gök cisimleri insanların ilgisini çekmiş ve bu olan bitenle ilgili araştırma gereği duyulmuştur. Bilimin gelişmesi ile evrendeki sistemler daha da açıklayıcı bir anlatımla bilimde yer edindi. Bilim, kainattaki sistemi anlamaya çalışmakta ve bu düzenin arkasında çalışan fiziksel koşulları ortaya koymaktaydı.

Evreni anlama çabası ilk çağdan bu yana bilimsel anlamda materyalist çizgide ele alınmıştı. Bu görüşe göre evren sonsuzdan beri var idi ve sonsuza kadar var olmaya devam edecekti. George Politzer Felsefenin Başlangıç İlkeleri kitabında ilk insanların bilgisizliği nedeniyle evreni anlama çabasının yetersiz olacağından ve bu yüzden evrendeki sistemin İlahi Varlıkla açıklamasının yanlış olduğunu ve bilime aykırı olduğunu söylemekteydi.

Madenin sonsuz zamandan beri hep var olması fizik kurallarına ters gibi görünse de bu görüşe sıcak bakan materyalistler maddenin hiçlikten meydana gelmesi fikrine yaratılışa işaret ettiği dolayısıyla inanmak istememişti. Ünlü Fizikçi Fred Hoyle evrenin var olmasını açıklayan Big Bang yani Büyük Patlama fikrine karşı gelenlerdendi. Ian Barbour Bilim ve Din isimli kitabında bu konuda şunları söylemektedir:

hosting

WEB HOSTİNG NE DEMEK?
Web hosting nedir, web hosting ne işe yarar veya web hosting ne demek? En son açıklayacağım sorunun cevabı, en başında açıklıyorum: Bir web hosting barındırma sunucu altyapısı olmadan bir web sitesinin domain (alan adı yani site adresi) oluşturmak ve internete yayınlamak imkansızdır. Web hosting nedir, web hosting ne demek veya web hosting ne işe yarar? Web hosting firmaların var olma gerekçesi; web sitelere ev sahipliği yapmaktır ve barındırdığı web siteleri 7/24 internette yayınlamaktır. Web hosting’ in daha iyi kavrayabilmek için şöyle bir soruya yanıt aramakta yarar var: Hiç bir devletin adı geçmediği bir “mülk belgesi” olması mümkün mü? Muhtemelen vereceğiniz cevap imkansız! Olmuştur. Çünkü, bir mülk belgesinin var olması için, bir ülke adı ile mümkündür. O halde! İster bir şahıs, bir şirket veya bir devlet kurumun bir internet sitesine sahip olabilmesi için, mutlaka bir web hosting sunucu barındırma hizmeti almak ile mümkündür.
Web hosting nedir, web hosting ne demek? Web hosting barındırma hizmeti olmadan internet sitesi kurulur ve yayınlanabilir mi? Web hosting cümlesinin anlamı nedir? Web hosting şirketlerin var olma nedenleri nelerdir, Öğren. Domain nedir, Domain site kurma ile ne ilgisi var? Öğren…
Web hosting nedir, web hosting ne işe yarar veya web hosting ne demek? Hosting ismini İngilizce cümlesinden alır. Web ve hosting, ayrı ayrı anlamlar içerir. O nedenle başlangıçta ayrı ayrı anlamlarını ifade etmeye muhtaçtır. Web kelimesinin Türkçe karşılığı; “Dünya Çapında İnternet” anlamı yüklenir. Hosting kelimesinin Türkçe karşılığı ise; Ev sahipliği, barındırma veya barındıran demektir. Web hosting nedir veya web hosting nedemek sorunun cevabı, bu açıklamadan sonra web hosting cümlesinin Türkçe anlamını bir arada yapmak mümkündür. Web hosting cümlesinin Türkçe tam karşılığı; Dünya çapında web sitesini barındırıp yayınlayan, yani web sitelerine ev sahipliği yapan demektir. Web hosting barındırma, internete yayınlanmak istenen dokümanların, resimlerin, videoların veya sayfaların internet kullanıcıları tarafından erişebilmeleri için internette web sitesi yayınlamak için yüzlerce kullanıcıya aynı anda 7/24/365 canlı hizmet verebilmektedir.
Web hosting firmaları, web sitesi sahibi olan müşterilerinden sundukları plan paket özelikleri durumuna göre 2.00 dolar ile 25.00 dolar arası aylık ücretlendirme olarak aylık, altı aylık, on iki aylık, yirmi dört aylık, otuz altı aylık şeklinde kiralama yolu ile sunum yaparlar. Web hosting firmaları müşterilerine ayrıca domain, (alan adı) için ayrı bir ücret de alırlar. İlki peşin olmak üzere yıllık ücretlendirme yaparlar. Bu ücretler, Türk web hosting firmaları 15,00 TL ile 90,00TL arasında değişen fiyatlar ile (Hosting aidatından ayrı olarak) yıllık domain ücreti alırlar. Türkiye de en pahalı uzantı ise; .gov.tr dir. Yabancı web hosting firmaları ise domain ücreti olarak yıllık 10,00 ABD doları ile 40,00 dolar arasında (Hosting aidatından ayrı olarak) ücret alırlar. Çok nadiren de olsa bazı web hosting firmaları ise, müşterilerine kampanya bazında sadece bir yıllık mahsuben, bazıları ise hayat boyu domain ücretini almazlar. Web hosting Şirketleri ekonomik, mali, sunum kalite ve kapasitelerine göre birbiri ile sürekli rekabet içerisinde olurlar. Bazı web hosting firmaları da çeşitli servis hizmetleri karşılığında ekstradan gizli ücretlendirme yaparlar. Bu nedenle web hosting sunucu hizmeti satın alırken, en son bildirilen yazılı total de ödeyeceğiniz rakamlara azami dikkat etmek gereklidir.

bilim

ilim: “Evrenin yada olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak hukuklar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.”

“genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.”
“göze çarpan bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, göze çarpan bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.”

bilim ile uğraşan bir kişinin bu tanımları yeterli bulmayacağını söylemeye gerek bulunmaz. Bu nedenle, bilimin eksiksiz bir tanımını yapmaya kalkışmak yerine, onu açıklamaya çalışmak daha doğru olacaktır.

insan doğaya egemen olmak ister!

Derler ki insanoğlu varoluşundan buyana doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istemiştir. Bu nedenle, insan varoluşundan bu yana doğayla savaşmaktadır. Son senelerde, bu görüşün tersi ortaya atılmıştır: insan doğayla sulh arasında yaşama çabası içindedir.Bence bu iki görüş birbirlerine denktir. Bazı politikacıların dediği benzeri, sürekli sulh için, sürekli savaşa hazır olmak gerekir.

Gök gürlemesi, şimşek çakması, Ay`ın ya da Güneş`in tutulması, hastalıklar, afetler, vb. tabiat olayları kimi onun ilgisini çekmiş, bazan onu korkutmuştur.

öte yandan, bu olgu, insanı, tabiat korkusunu yenmeye ve takdirini gidermeye zorlamıştır. Korkuyu yenebilmenin yada ilgiyi gidermenin tek yolunun, onu yaratan doğa olayını bilmek ve ona egemen olmak olduğunu, insan, önünde sonunda anlamıştır. Peki, insanoğlunun doğayla giriştiği amansız savaşın tek nedeni bu mudur? öteki bir deyişle, bilimi yaratan güdü, insanoğlunun gereksinimleri midir?

Bilim Elbette korku ve merakın beraberinde öteki nedenler de bulunur. insanın (toplumun) egemen olma arzusu, beğenilme hevesi, daha rahat yaşama isteği, üstün olma isteği vb. nedenler bilgi üretimini verici öteki etmenler arasında sayılabilir. bireyin korkusu, merakı ve istekleri hiç bitmeden sürüp gidecektir. öyleyse, kişinin doğayla savaşı (barışma çabası) ve dolayısıyla bilgi üretimi de durmaksızın sürecektir.

ilim neyle uğraşır?

Bilimin asıl uğraşı alanı tabiat olaylarıdır. Burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. sırf fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir tabiat olayıdır. insanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için varoluşundan bu yana tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmaktadır.

başka canlıların yapamadığını varsaydığımız bu işi, insanoğlu aklıyla yapmaktadır.

Bilimin gücü

ilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını koymuştur. Bu süreçte, modern bilimin dört ciddi ayrıcalığı oluşmuştur: çeşitlilik, süreklilik, yenilik ve ayıklanma.şimdi bunları kısaca açıklamaya çalışalım.

çeşitlilik:Bilimsel çalışma hiç kimsenin tekelinde değildir, hiç kimsenin iznine bağlı değildir. ilim herkese açıktır. isteyen her kişi ve ya müessese bilimsel çalışma yapabilir. lisan, din, ırk, ülke tanımaz. Böyle bulunduğu için, ilgilendiği konular çeşitlidir; bu konulara sınır konulamaz. Hatta, bu konular sayılamaz, sınıflandırılamaz.

Süreklilik:Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz. Krallar, imparatorlar ve hatta dinler yasaklamış olsalar bile, bilgi üretimi hiç durmamıştır; bundan sonra da durmayacaktır.

Yenilik:Bir evrim süreci arasında her gün yeni bilimsel bilgiler, yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bilime, herhangi bir anda tekniğin verdiği en iyi imkânlarla gözlenebilen, denenebilen ve ya var olan bilgilere dayalı olarak usavurma kurallarıyla geçerliği ispatlanmış yeni bilgiler eklenir.

Ayıklanma:Bilimsel bilginin geçerliği ve kesinliği her an, dileyen herkes yönünden denetlenebilir. Bu kontrol sürecinde, yanlış bulunduğu anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır; yerine yenisi konulur.

Bilimsel Bilginin özellikleri

-ilim olgusaldır. Olgusal olmak demek bilimin gözlenebilir olgulara dayanması manasına gelir.
-ilim mantıksaldır. Araştırma sonuçlarının kendi içinde tutarlı olması gerekir.
-bilim genelleyicidir. ilim tek tek olgularla değil olgu türleriyle uğraşır.
-bilim nesneldir (Objektif). Bilimsel bilgi, insanın kişisel görüşünden bağımsızdır.
-ilim eleştiricidir.

Bilimin değeri

ilim, tabii ve sosyal gerçekliğin daha iyi anlaşılmasını ve belirli ölçüde de olsa denetlenmesini sağlar. Toplumun itici gücünü, üretim biçimini ve gelişmesini belli eder. Bir toplumun bilim düzeyi, onun arka, az gelişmiş ya da çağdaş olduğunun ölçütüdür.

bilim üç bakımdan değerlidir :

1. Bilimin her şeyden kolay bir ederi bulunmaktadır. diğer bir deyişle ilim bize hem bireysel ve hem de toplumsal yaşantımızda, teknoloji yoluyla büyük faydalar sağlar. bilim yardımıyla teknoloji üreten insan, dünyadaki yaşantısının süresini uzatabilir, temel problemlerini çözebilir, yaşamını niteliksel şekilde ve manevi bakımdan geliştirilebilir. ilim bundan ötürü, bir toplumun itici gücüdür. Toplumun üretim tarzını ve itici gücünü belli eder.

2. Entelektüel değeri olmaktadır. Yani ilim bireyin bilme isteğini, beğenisini tatmin eder. kişiye evreni anlama olanağı sağlar. insan bilim yardımıyla naturel ve toplumsal gerçekliği anlayabilir.

üç. Ahlaki kıymeti bulunmaktadır. Buna göre bilim insana belirli bir dünya görüşü oluşturma, göze çarpan ilkelere göre düşünme, dünyaya bilimin sağladığı verilere göre bakma olanağı verir. Yani bilim insanlara bilimsel bir zihniyet kazandırır. Bilimsel zihniyet ise, insanlara dürüst ve tarafsız olmayı, karşılaşılan problemleri sabırlı, ayrıntılı ve irak görüşlü bir şekilde ele almayı öğretir ki bunlar ahlak ve erdemin en önemli özellikleri arasındadır.

Bilimsel zihniyetin, şahısların daha erdemli ve yüksek ahlaklı olmalarını sağlayacağını düşünmek boş bir düş değildir. insan sahip olabileceği bilimsel zihniyet yoluyla hem şahsi yaşayışını ve hem de toplumsal yaşayışını düzenleyebilir; insan bu sayede, içinde yaşadığı toplum için çalışmayı öğrenebilir.

bilim tarihi Nedir ?

ilim tarihi kısaca bilimin doğuş ve büyüme öyküsüdür. Amacı nesnel bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını incelemektir. ilim çoğu kez sanıldığı bu gibi ilk defa ne Rönesans’tan sonra, ne de batı dünyasında ortaya çıkmıştır. bilim; insanlığın kafa ürünüdür. Kökleri ilkel toplumların yaşamına kadar uzanır.

Bilimsel yöntem

Amacı evreni anlamak ve açıklamak olan bilimin, bu maksata ulaşmak için izlediği yola bilimsel yöntem ismi verilmekte. Bilimsel metod, bilim adamlarının ortaklaşa şekilde kullandıkları betimleme ve izah yollarını kapsayan bir süreçtir.

oyun

Oyunun özellikleri: Oyunda bazı kurallar ve özellikler bulunmakta. Oyunu ilginç ve mühim oluşturan, bu kurallar ve özelliklerdir. Oyunun nitelikleri aşağıdaki gibidir:

- Oyuncunun oyunda yer alması için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Oyun bu özelliğini kaybettiğinde çekici ve keyif sağlayan olmaktan çıkar.
- Oyun kendiliğinden ortaya menfaat, mutluluk ve huzur verir.
- Oyunun zaman sınırları ve kuralları olmaktadır.
- Gerçek yaşamdaki kuralların oyunda hiçbir geçerliliği yok, sadece oyunun kuralları vardır.
- Oyunda deneyimler tekrarlanır, çevre taklit edilir ve yeni şeyler denenir.
- Kurallı bir oyunda yeni bir şey üretilmez.
- Oyunun nasıl gelişeceği ve nasıl sonuçlanacağı önceden dikkat çekici değildir.
- Oyunda yaşamdan farklı bir konumda bulunma durumu söz meselesidir.
- Oyun dinamik bir süreçtir.

Oyunun Eğitimdeki noktayı ve önemi: Oyun hangi devirde vei kültürde olursa olsun çocuğun olduğu her yerde oyun vardır. Bir çocuğun sevgiden sonra gelen en ciddi ruhsal ihtiyacı oyundur. Oyun, çocuğun hayatı anlama yoludur.

silkroad pvp server, çocukları gerçek hayata hazırladığı bunun gibi iç dünyasının dışa vurumunda da etken bir araçtır. Yaşadıklarını, isteklerini, duygularını oyunla dışa vurur. Oyun esnasında üstlendiği rollerle dünyayı algılamaya çalışır, özdeşim kurar ve böylece kişiliği oluşmaya ve gelişmeye başlar. Oynarken edindiği bilgiler daha kalıcı ve etkilidir. Oyun, çocuğun tecrübe yolu ile düşünmesidir ve çoçuk deneyimlerini oyun yoluyla kazanır. Hayatı için lüzumlu bilgi, beceri ve deneyimleri oyun arasında kendiliğinden öğrenir. Bu nedenle çocukların eğitiminde en etken yol oyundur. Oyunlar, çocuğun eğlenerek öğrenmesinde ilk basamağı oluşturur.

Oyunlar, çocukları pasif durumdan aktif hale geçirmeleri itibarı ile diğer öğrenme tekniklerine göre daha etkilidir. şimdilerde çocukların oyun ihtiyaçlarının en iyi karşılandığı yerler, erken çocukluk eğitimi kurumlarıdır. Kentleşmenin hızla artması, anne babaların yoğun meslek temposu içinde çocuklarıyla yeterince ilgilenecek ve oynayacak vakit bulamaması, bilgisayarın çocukları tutsak etmesi gibi pek çok aşırı sebepten dolayı dolayı minikler diledikleri bu gibi oynayabilecekleri ortam bulamamaktadırlar. minikler, evlerinde ve yakın çevrelerinde bulamadıkları oyun ortamını erken çocukluk eğitimi kurumlarında bulabilmektedirler. gene de unutulmamalıdır ki bir çocuk için her şey oyuncak, her yer oyun endüstrisi olarak kullanılabilir.

Oyunla eğitimde çocuk, yaparak ve yaşayarak öğrenir. Dokunur, görür, koklar, dinler, tadına bakar ve hisseder. tüm duyularını kullanır. Böylece daha kalıcı ve doğal bir öğrenme gerçekleşir. çocukların devamlı oynadığı ve oyun oynamayı ne kadar çok aşırı sevdikleri düşünülürse oyunun eğitimde kullanılmasının ne kadar etkili ve kolay olacağı anlaşılabilir.

Oyunun çocuğun Gelişimine Olan Etkileri: Oyun oynamak, çocuğun eğlenmesinde ve eğitiminde olduğu kadar onun gelişmesinde de ciddi rol oynar. çocuğun tüm gelişim sahalarına etkisi olan oyun, çocuğun bedenini tanımasını da sağlar. Oyun oynayan küçükler, oynamayan çocuklardan daha sağlıklıdır ve daha çabuk gelişir.

Oyun esnasında çocuğun bütün bedeni hareket eder. Oyun esnasında çocuğun büyük ve küçük kasları kasılma, gevşeme ve esnemelerle sürekli çalışma halindedir. bilhassa hareketli oyunlarda yürek atışı, kan dolaşım hızı ve solunum normalin üzerine çıkar. Bu sayede kana bol oksijen geçer ve kan akışı yoluyla dokulara daha çok fazla oksijen ve gıda taşınır. vücut, oyunda terler. Böylece bedendeki zehirli atıklar dışarı atılır.

Oyun yoluyla enerjisini boşaltan çocuğun uykusu düzene girer ve iştahı açılır. bununla birlikte açık havada oynan oyunlar, güneşten ve temiz havadan yararlanmasını sağlayarak bedensel gelişimini hızlandırır.

çocuğun yaşantısında bir de iç dünyası bulunur. çocuğun duyguları ile oyun arasındaki ilişkiyi “çocuk oyunlarında bilinç dışı arzu ve zorluklarını yaşar” sözleriyle ilk kez Freud ortaya koymuştur.

çocuk, oyunla duygusal açıdan güvenli bir çevrede hayal etmenin zevkini yaşar ve duygularını bu ortamda özgürce ifade eder. rahatlık, sevinç, acı, üzüntü, itimat duyma benzeri çok sayıda duygusal tepkiyi oyun yoluyla öğrenebilir. Duygusal tepkilerin dramatize edilmesi, oyunlaştırılması çocuğun kendini tanımasına yardımcı olur. çocuk, oynadığı oyun yoluyla benmerkezcilikten ayrılır. Kendine olan güveni gelişir. Başkalarının duygularını anlar.

çocuk, kendisini ve çevresini oyun yoluyla tanır. sürekli sorular sorarak bilgiler elde eder ve bilgilerini de çevresindekilere aktarır. Oyun, keşfederek öğrenmeyi içerir. çocuk oldukça çok kavramı, olayı ve deneyimi oyun içinde öğrenir.

iletişimin en ciddi sembollerinden bir tanesi olan dil; çocukta öncelikle alıcı, sonra da anlatım edici biçimde gelişir. Oyun çocuğun hayatının büyük bir bölümünü kaplar ve gerçek yaşamda bulunduğu bu gibi oyun içinde de öteki insanlarla iletişim kurabilmek için dili kullanmak durumundadır.

alışveriş

3D Secure nedir?

3D Secure, internette kredi kartı ve banka kartı ile yapılan alışverişlerin güvenli
gerçekleşmesi için geliştirilmiş bir güvenlik sistemidir.

“internette Güvenli Alışveriş” nedir?

tarım Bankası sebebi ile bedava sunulan ve Visa ınternational ile MasterCard®
ınternational kuruluşları sebebi ile onaylanmış “internette Güvenli Alışveriş”;
yenilikçi bir hizmet olmasının beraberinde, tanımlı cep telefonunuza tek kullanımlık 3D
Secure şifresi içeren bir SMS gönderilerek internetteki alışverişlerinizi güvenli şekilde
gerçekleştirmenize imkân verir.

“internette Güvenli Alışveriş” hizmetinden nasıl yararlanabilirim?

Bankamız vasıtası ile kartınız otomatik şekilde bu hizmetten yararlanmanız için
kaydedilmiştir. Sistemimizde kayıtlı cep telefonunuza SMS ile gönderilecek tek
kullanımlık şifrenizi, alışveriş esnasında açılacak olan şifre ekranına girerek işleminizi
onaylayacaksınız. Lütfen şifre giriş ekranında maskeli olarak görüntülenecek olan ve
SMS şifrenizin gönderileceği cep telefonu numaranızı kontrol ediniz.

Sistemde kayıtlı veya güncel bir telefon numaram yok ise ne yapmalıyım?

Sistemde kayıtlı bir telefon numaranız yok ise alışveriş sırasında şifre ekranı yerine
cep telefonu kaydınızı yapmanız için şubelerimize yönlendirileceğiniz bir ikaz
penceresi açılacaktır. Bu durumda “internette Güvenli Alışveriş” hizmetinden
yararlanmak için lütfen size en yakın şubemize giderek cep telefonu kayıt ya da
güncelleme işleminizi gerçekleştiriniz. Bu konudaki işbirliğiniz için şimdiden teşekkür
ederiz.

Cep telefonuma iletilen tek kullanımlık şifremi yanlış girersem ne yapmalıyım?
“internette Güvenli Alışveriş” esnasında cep telefonunuza iletilen tek kullanımlık SMS
şifrenizi 3 kez yanlış girmeniz mecburiyetinde, sizin dışınızdaki şahıs yada bireyler
sebebi ile kullanılma ihtimaline karşı kartınız otomatik şekilde bir saat süreyle
kilitlenecektir. Kartınız bir saat sonra otomatik olarak tekrar kullanıma açılacaktır.

Nereden “internette Güvenli Alışveriş” yapabilirim?
MasterCard SecureCode ve Verified by Visa logolarını gördüğünüz sanal mağazalar
bu sisteme dâhildir.

kişisel Güvenlik Mesajı (PAM) nedir?

“kişisel Güvenlik Mesajı”, Bankamız web sitesinden ulaşabildiğiniz “3D Secure
Hesap Yöneticisi”ni kullanarak oluşturduğunuz bir metindir. Alışveriş esnasında
açılacak olan şifre ekranında kişisel Güvenlik Mesajınızı görerek ve ekranın
gerçekten tarım Bankasından geldiğine emin olmanızı sağlar.

“3D Secure Hesap Yöneticisi”ni kullanarak “kişisel Güvenlik Mesajı”
oluşturmamışsanız, şifre ekranında bu sektör boş olarak görülecektir.